شماره حساب جهت کمک به محرومین و نیازمندان

شماره کارت زیر به نام سید محمد صادق موسوی مسئول گروه جهادی دانشجویی خادمان مهدی (عج) آماده دریافت هر گونه کمک مالی جهت محرومین و نیازمندان فعال می باشد از خیرین محترم کمال تشکر و قدردانی را داریم

6037991461437237

(بانک ملی ایران)

در صورت واریز وجه تماس حاصل نمایید

09352262624

موسوی 

گروه جهادی دانشجویی خادمان مهدی 

/ 0 نظر / 23 بازدید